Čepkeliai

Už dešimties kilometrų nuo sodybos, prie pat Marcinkonių kaimo, yra Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas. 1975 metais pačiame pietiniame Lietuvos pakraštyje įkurtame Čepkelių rezervate, 11212 ha plote saugoma:

  • didžiausias Lietuvoje natūralaus hidrologinio režimo Čepkelių pelkynas
  • vakaruose ir šiaurės vakaruose prie pelkės rymančios mišku apaugusios žemyninės kopos
  • pelkes supantys miškai
  • šiems biotopams būdinga reta augalija, gyvūnija ir grybija


Čepkelių teritorija svarbi ne tik Lietuvos mastu - 1993 metais Lietuvai prisijungus prie Ramsar Konvencijos, Čepkeliai įtraukti į tarptautinę reikšmę turinčių pelkinių vietovių sąrašą. Čepkelių rezervatas taip pat yra NATURA 2000 teritorija - Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklo dalis. Šis tinklas skirtas retų bei nykstančių rūšių ir buveinių apsaugai, kurios ypatingai svarbios visos Europos biologinei įvairovei.

Detalesnią informaciją galite rasti Čepkelių rezervato interneto svetainėje.