Kaip rasti?

Paspauskite kairiajame žemutiniame kampe, kad pamatytumėte šį žemėlapį "Google Maps"

Iki Margionių kaimo veda asfaltuotas kelias!

Iš Vilniaus

...važiuoti Trakų, o po Druskininkų/Varėnos kryptimi. Privažiavus Senąją Varėną (apie 80 km), sukti link Varėnos centro. Varėnos miestelyje, pirmoje sankryžoje su šviesoforu sukti į dešinę, Marcinkonių kryptimi. Važiuoti iki Marcinkonių (apie 20 km). Nesukti į Marcinkonių kaimą, tačiau važiuoti toliau pagrindiniu keliu. Privažiavus sankryžą, sukti į dešinę, pagrindiniu keliu, Druskininkų kryptimi (privažiavus šią sankryžą priekyje matysis geležinkelio pervaža). Pasukus link Druskininkų, toliau važiuoti apie 10 km, kol pasieksite Margionių kaimą. Prieš kapines sukti į kairę, tai pagrindinis kaimo kelias. Pavažiavus šiuo keliuku apie 100 metrų, sukti į dešinę ir važiuoti link "Klojimo teatro". Paskutinis namas dešinėje pusėje, priešais "Klojimo teatrą", ir bus jūsų galutinis kelionės tikslas.

Atvykstant iš Lenkijos

...važiuosite pro Augostów. Lenkijos/Lietuvos sieną kirsite Ogrodniki/Lazdijai pasienio punkte. Važiuokite link Lazdijų miestelio. Iš Lazdijų, važiuokite link Veisiejų. Pervažiavę Veisiejų miestelį, važiuokite link Leipalingio. Pravažiavę Leipalingį, sukite link Druskininkų. Privažiavę Druskininkus važiuosite "Veisiejų" gatve. Vienoje iš sankryžų turėsite sukti į kairę - į "M.K. Čiurlionio" gatvę, kuri tuo pačiu yra ir kelias Vilniaus kryptimi. Pavažiavę gerą kilometrą, sukite į dešinę - į "Ratnyčios" gatvę. Iš "Ratnyčios" gatvės pateksite į "Latežerio" gatvę, kuria, kirtę "Kauno plentą" (A4), važiuokite tolyn Latežerio kryptimi. Pravažiavę Latežerį, važiuokite tolyn link Marcinkonių. Privažiavus sankryžą, kurioje tiesiai galėtumėte važiuoti į Kabelius, nepamirškite pasukti į kairę, Marcinkonių kryptimi. Po kelių kilometrų privažiuosite Margionių kaimą.

Už kapinių sukite į dešinę, tai pagrindinis kaimo kelias. Pavažiavus šiuo keliuku apie 100 metrų, sukti į dešinę ir važiuoti link "Klojimo teatro". Paskutinis namas dešinėje pusėje, priešais "Klojimo teatrą", ir bus jūsų galutinis kelionės tikslas.

Iš Kauno ir Alytaus

Iš Kauno važiuoti į Alytų, iš Alytaus, link Druskininkus pro Merkinę. Pravažiavus Merkinės sankryžą, važiuoti toliau link Druskininkų, kol kirsite Merkio upę ir vėl pakilsite į kalną. Ant kalno, sukti į Marcinkonis (Puvočius). Įvažiavus į Varėnos/Marcinkonių kelią, nesukti į Marcinkonių kaimą, tačiau važiuoti toliau pagrindiniu keliu. Privažiavus sankryžą, sukti į dešinę, pagrindiniu keliu, Druskininkų kryptimi (privažiavus šią sankryžą priekyje matysis geležinkelio pervaža). Pasukus link Druskininkų, toliau važiuoti apie 10 km, kol pasieksite Margionių kaimą. Prieš kapines sukti į kairę, tai pagrindinis kaimo kelias. Pavažiavus šiuo keliuku apie 100 metrų, sukti į dešinę ir važiuoti link "Klojimo teatro". Paskutinis namas dešinėje pusėje, priešais "Klojimo teatrą", ir bus jūsų galutinis kelionės tikslas.