Prawa i obowiązki

Prawa

  • Członkowie Klubu mają prawo do 10 darmowych noclegów w roku.
  • Członkowie mogą przebywać w domu sami lub ze swoją rodziną (2 dorosłe osoby i dwoje dzieci poniżej 18 lat).
  • Członkowie mają prawo zaprosić dodatkowo dwie dorosłe osoby z jednym dzieckiem. Aby zaprosić większą liczbę osób, należy uiścić dodatkową opłatę.
  • Członkowie mają prawo korzystać w domu ze wszystkich sprzętów i przedmiotów, z wyjątkiem rzeczy osobistych należących do innych członków Klubu.
  • Za każdy dodatkowy nocleg wykraczający poza 10 zagwarantowanych noclegów należy uiścić dodatkową opłatę, której wysokość jest niższa niż cena oficjalna.
  • Członkowie mają prawo proponować i opiniować (w trakcie dorocznego spotkania) inwestycje mające na celu poprawę standardu życia w domu.
  • Za niewykorzystane noclegi nie należy się zwrot pieniędzy.

Obowiązki

  • Dom należy pozostawić po sobie w takim samym lub nawet lepszym stanie niż zastało się go w dniu przyjazdu.
  • W trakcie pobytu należy dbać o stan domu, pozostałych zabudowań oraz wyposażenia. Gdy zauważą Państwo jakiekolwiek usterki, należy natychmiast powiadomić właścicieli.
  • Członkowie są zobowiązani do powiadomienia właścicieli o terminie przyjazdu, długości pobytu oraz liczbie gości.